L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva

Skupina L.1. sadrži devet zbirki pojedinih vrsta arhivskoga gradiva čiji je stvaratelj Državni arhiv u Zagrebu. To su: Zbirka isprava (grbovnice, diobene isprave, fasije i druge isprave), Zbirka matičnih knjiga (matične knjige i parice katolika, grkokatolika, Židova, evangelista i drugih), Kartografska zbirka, Zbirka planova i nacrta grada Zagreba (urbanistički planovi i studije o prostornom uređenju Zagreba i okolice), Zbirka rukopisa (studije i rasprave iz područja povijesti, arhitekture i filozofije), Zbirka fotografija, Zbirka tiskovina, Zbirka arhivalija i Zbirka memoranduma. (B.M.)