HR-DAZG-990 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Sošice

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-990

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952./1955.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj., 1 kut. (0,2 d/m)

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1952./1955., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija,1953./1955.

3. Opći spisi,1953. – 1954., 1 knj.

4. Članstvo,1952./1955.

5. Računska dokumentacija, 1953.

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Sošice

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1955.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 990.

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:59