H.3. Sindikati

Godine 1919. ujedinjuju se radničke organizacije i sindikati zemalja koje su ušle u sastav Kraljevine SHS. Tada se osniva Centralno radničko sindikalno vijeće čiji je rad bio zabranjen 1920. Zakonom o zaštiti države, tzv. Obznanom. Od tada su sindikati razjedinjeni. Godine 1921. osnovan je Međunarodni sindikalni savez koji 1923. mijenja ime u Nezavisni sindikat, a čiji je rad bio zabranjen 1929. Istovremeno 1922. osniva se Savez radničkih sindikata Jugoslavije koji 1925. prerasta u Ujedinjeni radnički sindikalni savez Jugoslavije (URSSJ), a njegov rad bio je zabranjen 1940. Godine 1945. stvoren je Jedinstveni sindikat radnika i namještenika Jugoslavije koji je 1948. promijenio ime u Savez sindikata Jugoslavije (SSJ). Temelj sindikalnog organiziranja činile su osnovne organizacije sindikata u svim poduzećima i ustanovama koje su tvorile republičke i pokrajinske organizacije te državnu/federalnu organizaciju. Članovi su bili svi zaposleni organizirani u posebnim sindikatima: Sindikati radnika industrije i rudarstva, Sindikati radnika poljoprivrede, prehrambene i drvne industrije, Sindikati građevinskih radnika, Sindikati radnika saobraćaja i veza, Sindikati radnika udruženih djelatnosti, Sindikati radnika društvenih djelatnosti. (Z.H.)