HR-DAZG-989 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Pokupsko

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-989

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952. - 1962.

KOLIČINA GRADIVA: 13 knj., 8 kut. (1,5 d/m)

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1952. – 1962., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1952. – 1962., 2 kut.

3. Opći spisi, 1957. – 1962., 4 knj., 1 kut.

4. Strogo povjerljivi spisi, 1959./1962., 1 knj., 1 kut.

5. Povjerljivi spisi, 1959. – 1962., 1 knj.

6. Planovi, referati, 1956./1962., 1 kut.

7. Članstvo, 1958. – 1962., 6 knj., 1 kut.

8. Statistika, 1957./1962.

9. Računska dokumentacija, 1956. – 1962., 1 knj., 1 kut.

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Pokupsko

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1962.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:55