HR-DAZG-988 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Pisarovina

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-988

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952. - 1962.

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj., 4 kut. (0,5 d/m)

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1952. – 1962., 2 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1956./1960.

3. Opći spisi, 1952. – 1962., 2 knj., 2 kut.

4. Članstvo, 1953./1962.

5. Statistika, 1956. – 1958.

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Pisarovina

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1962.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:54