HR-DAZG-987 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Jastrebarsko

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-987

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952./1967.

KOLIČINA GRADIVA: 4 knj., 64 kut. (6,6 d/m)

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1952./1967., 7 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1955./1966., 2 kut.

3. Opći spisi, 1959. – 1965., 11 kut.

4. Planovi, izvještaji, referati, 1955./1965., 5 kut.

5. Članstvo, 1959. – 1963., 4 knj., 5 kut.

6. Statistika, 1952./1967.

7. Računska dokumentacija, 1960./1962., 1 kut.

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Jastrebarsko

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1991.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-675 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Dugo Selo

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

(Z.H.)

 

Ažurirano utorak, 11. kolovoz 2020 14:9