HR-DAZG-986 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Donja Stubica

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-986

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1955./1989.

KOLIČINA GRADIVA: 4 knj., 25 kut., 110 reg., 58 sv. (23 d/m)

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1955./1967., 3 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1955./1966., 5 kut.

3. Planovi, izvještaji, referati, 1958./1966., 1 kut.

4. Nestranački materijali, 1954./1966., 3 kut.

5. Opći spisi, 1955. – 1967., 3 knj., 7 kut.

6. Statistika, 1957./1966., 1 kut.

7. Računska dokumentacija, 1957./1966., 5 kut.

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Donja Stubica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1990.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

(Z.H.)

 

Ažurirano utorak, 11. kolovoz 2020 14:7