HR-DAZG-700 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Sesvete

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-700

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952./1990.

KOLIČINA GRADIVA: 15 knj., 18 kut., 29 reg. (8 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U fondu su sačuvani zapisnici sjednica konferencija, sastanaka, plenuma, sekretarijata, komisija, savjetovanja OK od 1955.-1965. te od 1974.-1990., zapisnici sjednica osnovnih organizacija od 1952.–1967. te od 1980.-1990., dokumentacija o članstvu od 1958.–1990., opći spisi od 1956.-1966. te od 1986.-1991., strogo povjerljivi i povjerljivi spisi od 1979.-1989., statistika od 1952.-1962. te računska dokumentacija 1966.-1990.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1955. – 1965., 2 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1952. – 1967., 4 kut.

3. Članstvo, 1958. – 1962., 1 kut.

4. Opći spisi, 1955. – 1966., 1 knj., 2 kut.

5. Statistika, 1952. – 1964., 1 kut.

6. Planovi, referati, 1962. – 1963., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Arhivsko gradivo fonda može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK SKH Sesvete.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI/Prp

NAZIV STVARATELJA FONDA: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Sesvete

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Sesvete

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1990.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

OK SKH Sesvete postojao je u razdoblju od 1952.-1990. i djelovao je na području općine Sesvete.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 990.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano utorak, 11. kolovoz 2020 13:1