HR-DAZG-699 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Samobor

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-699

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952. - 1993.

KOLIČINA GRADIVA: 28 knj., 109 kut. (12 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U fondu su sačuvani zapisnici sjednica konferencija, sastanaka, plenuma, komisija, sekretarijata i savjetovanja OK od 1952.-1964., zapisnici sjednica osnovnih organizacija, dokumentacija o članstvu i opći spisi od 1955.–1964., računska dokumentacija od 1956.-1964. i statistika 1955.-1964.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1952. – 1964., 2 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1955. – 1964., 6 kut.

3. Članstvo,1955. – 1964., 1 knj., 3 kut.

4. Opći spisi, 1955. – 1964., 2 knj., 5 kut.

5. Računska dokumentacija, 1956. – 1964., 6 kut.

6. Statistika, 1955. – 1964., 2 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Arhivsko gradivo fonda može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK SKH Samobor.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Samobor

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Samobor

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1990.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

OK SKH Samobor postojao je u razdoblju od 1952.-1962. i djelovao je na području općine Samobor.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-680 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Samobor

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

 

Ažurirano utorak, 11. kolovoz 2020 14:18