HR-DAZG-698 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Oroslavje

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-698

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1952. - 1962.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj., 6 kut. (0,7 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U fondu su sačuvani zapisnici sjednica konferencija, sastanaka, komisija OK u rasponu 1955.-1962. Od nižih organizacija sačuvani su zapisnici sjednica osnovnih organizacija u rasponu od 1952.-1962., opći spisi u rasponu od 1956.-1962., računska dokumentacija u rasponu od 1960.-1962. i statistika 1957.-1962.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1955. -1962., 2 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1952. – 1962., 1 kut.

3. Opći spisi, 1956. – 1962., 1 knj., 2 kut.

4. Računska dokumentacija, 1960. – 1962., 1 kut.

5. Statistika, 1957./1962.

VALORIZACIJA FONDA:3

Arhivsko gradivo fonda može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK SKH Oroslavje.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Oroslavje

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Oroslavje

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1962.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:52