HR-DAZG-696 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Marija Bistrica

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-696

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1953. - 1962.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj., 7 kut. (0,8 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži zapisnike sjednica konferencija, sastanaka, komisija, savjetovanja OK od 1953.-1962. te zapisnike sjednica osnovnih organizacija, opće spise i računsku dokumentaciju od 1955.-1962.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1953. – 1962., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1955. – 1962., 1 kut.

3. Opći spisi, 1955. – 1962., 1 knj., 4 kut.

4. Računska dokumentacija, 1955. – 1962., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Arhivsko gradivo fonda može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK SKH Marija Bistrica.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Marija Bistrica

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Marija Bistrica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1962.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

OK SKH Marija Bistrica postojao je u razdoblju od 1952.-1962. i djelovao je na području općine Marija Bistrica.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:50