HR-DAZG-695 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Dugo Selo

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-695

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1954./1967.

KOLIČINA GRADIVA: 5 knj., 7 kut. (1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U fondu su sačuvani zapisnici sjednica konferencija, sastanaka OK i zapisnici sjednica osnovnih organizacija od 1957.–1965., necjelovita dokumentacija o članstvu od 1958.-1964., opći spisi od 1955.-1965. i računska dokumentacija od 1961.-1965. te statistika iz 1961.-1965.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1957. – 1966., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1955. – 1965., 2 kut.

3. Članstvo, 1958. – 1965., 4 knj.

4. Opći spisi, 1954. – 1965., 1 knj., 3 kut.

5. Računska dokumentacija, 1961. – 1965., 0,5 kut.

6. Statistika, 1961./1965., 0,5 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Arhivsko gradivo fonda može poslužiti za istraživanje partijskog djelovanja OK SKH Dugog Sela.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Dugo Selo

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Dugo Selo

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1952. – 1990.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

OK SKH Dugo Selo postojao je u razdoblju od 1952.-1990. i djelovao je na području općine Dugog Sela.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-675 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Dugo Selo

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:18