HR-DAZG-684 Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-684

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1945./1966.

KOLIČINA GRADIVA: 12 knj., 34 kut. (4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Od zapisnika tijela uprave sačuvan je samo jedan zapisnik GK od 14. prosinca 1953. Od nižih organizacija sačuvani su zapisnici sastanaka kotarskih i općinskih komiteta u rasponu od 1953.-1960. te zapisnici sastanaka Komiteta KPH centralnih državnih ustanova u rasponu od 1946.-1950. zatim Komiteta željeznica u rasponu od 1945.-1952., Sveučilišnog komiteta u rasponu od 1948.-1958. i Komiteta medicinskih ustanova Sveučilišta u Zagrebu u rasponu od 1950.-1952. Od dokumentacije o članstvu sačuvana je jedna knjiga izdanih partijskih dokumenata Komiteta željeznica u rasponu od 1949.-1952. Računska dokumentacija GK sačuvana je u rasponu 1945.-1960. Opći spisi GK sučuvani su u rasponu 1945.-1960., a od registraturnih pomagala urudžbeni zapisnik i kazalo Komiteta željeznica u rasponu 1950.-1951.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1953., 1 kom.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1945. – 1966., 20 kut.

3. Članstvo, 1949. – 1952., 1 knj.

4. Opći spisi, 1950./1960., 2 knj., 1 kut.

5. Planovi, izvještaji, referati, 1949./1961., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1945. – 1960., 9 knj., 12 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

S obzirom da arhivsko gradivo GK KPH/SKH sačuvano krajnje fragmentarno, ne može poslužiti za detaljnije istraživanje djelovanja GK KPH/SKH Zagreb.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1990.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Gradski komitet Komunističke partije Hrvatske / Saveza komunista Hrvatske Zagreb, 1945. – 1952.

Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb, 1952. – 1990.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

GK KPH/SKH Zagreb postojao je u razdoblju od 1945.-1990. i djelovao je na području Narodnog odbora grada Zagreba. Godine 1952. mijenjao je ime sukladno promjeni naziva stranke. Kao niže partijske organizacije bili su mu podređeni kotarski, rajonski, odnosno općinski komiteti.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:14