HR-DAZG-682 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-682

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1947./1954.

KOLIČINA GRADIVA: 22 knj., 32 kut. (4,3 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici konferencija, sastanaka, biroa, plenuma, sekretarijata KK KPH/SKH Zagreb od 1947.-1954., zapisnici sjednica mjesnih i općinskih komiteta te osnovnih organizacija od 1948.-1954. Necjelovito je sačuvana dokumentacija o članstvu od 1947.–1954., računska dokumentacija 1948.–1954., opći spisi od 1947.-1954. i statistika 1952.-1954.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1947. – 1954., 6 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1948. – 1954., 2 kut.

3. Članstvo, 1947. - 1954., 10 knj., 3 kut.

4. Opći spisi, 1947. - 1954., 8 knj., 8 kut.

5. Referati, planovi, izvještaji, 1946./1954., 3 kut.

6. Računska dokumentacija, 1948. – 1954., 4 knj., 9 kut.

7. Statistika, 1952. – 1954., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti za istraživanje djelovanja KK KPH/SKH Zagreb. Evidencije o članovima kao i statistički izvještaji mogu poslužiti za proučavanje strukture članstva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1955.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Zagreb, 1945. – 1952.

Savez komunista Hrvatske Zagreb, 1952. – 1955.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

KK KPH/SKH Zagreb postojao je od 1945.-1955. i djelovao je na području Narodnog odbora kotara Zagreb. Godine 1952. mijenjao je ime sukladno promjeni naziva stranke.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:8