HR-DAZG-681 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Velika Gorica

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-681

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1945. - 1955.

KOLIČINA GRADIVA: 12 knj., 20 kut. (2,6 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici konferencija, sastanaka, biroa, plenuma i savjetovanja komiteta u rasponu od 1945.-1955. Od nižih organizacija sačuvani su zapisnici sjednica mjesnih i općinskih komiteta te osnovnih organizacija u rasponu od 1947.-1955. Necjelovito su sačuvani podaci o članstvu u rasponu od 1948.-1955. i statistika u rasponu od 1951.-1955. Opći spisi sačuvani su u rasponu od 1945.-1955.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1945./1955., 3 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1947. – 1955., 5 kut.

3. Članstvo, 1948./1955., 6 knj., 1 kut.

4. Opći spisi, 1945. – 1956., 7 knj., 8 kut.

5. Planovi i izvještaji, 2 kut.

6. Statistika, 1951. – 1955., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Arhivsko gradivo fonda može poslužiti za istraživanje djelovanja KK KPH/SKH Velika Gorica. Evidencije o članovima kao i statistički izvještaji mogu poslužiti za proučavanje strukture članstva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Velika Gorica

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Velika Gorica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1955.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Velika Gorica, 1945. – 1952.

Savez komunista Hrvatske Velika Gorica, 1952. – 1955.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

KK KPH/SKH Velika Gorica postojao je od 1945.-1955. i djelovao je na području kotara Velika Gorica. Godine 1952. mijenjao je ime sukladno promjeni naziva stranke.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:5