HR-DAZG-680 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Samobor

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-680

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1942. - 1955.

KOLIČINA GRADIVA: 14 knj., 10 kut. (1,7 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U fondu je sačuvana dokumentacija u rasponu od 1942.-1944. i to: Rezolucija s I. konferencije Okružnog komiteta KPH Pokupsko iz 1944., Proglas Okružnog komiteta KPH Pokupsko iz 1943., Proglas Kotarskog komiteta KPH Samobor iz 1943., Izvještaj o radu i situacija na terenu Okružnog komiteta SKOJ-a Pokupsko iz 1943., radio-vijesti iz 1943. i okružnica iz 1942. Iz razdoblja 1945.-1955. sačuvani su zapisnici sjednica konferencija, sastanaka, biroa, plenuma i sekretarijata KPH/SKH Samobor. Od nižih organizacija sačuvani su zapisnici sjednica mjesnih i općinskih komiteta te osnovnih organizacija u rasponu 1949.-1955. Necjelovito je sačuvana dokumentacija o članstvu u rasponu od 1946.-1955., opći spisi u rasponu 1946.-1955., računska dokumentacija u rasponu 1948.-1955. i statistika u rasponu od 1947.-1954.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1942./1955., 3 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1949. – 1955., 1 kut.

3. Članstvo, 1945./1953., 4 knj., 1 kut.

4. Opći spisi, 1946. – 1955., 7 knj., 2 kut.

5. Računska dokumentacija, 1945./1955., 3 knj., 1 kut.

6. Statistika, 1947./1954., 2 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Arhivsko gradivo fonda može poslužiti za istraživanje djelovanja KK KPH/SKH Samobor. Evidencije o članovima kao i statistički izvještaji mogu poslužiti za proučavanje strukture članstva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Samobor

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Samobor

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1955.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske/Saveza komunista Hrvatske Samobor, 1945. – 1952.

Savez komunista Hrvatske Samobor, 1952. – 1955.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

KK KPH/SKH Samobor postojao je od 1945.-1955. i djelovao je na području Narodnog odbora kotara Samobor.

Godine 1952. mijenjao je ime sukladno promjeni naziva stranke.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:3