HR-DAZG-676 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Jastrebarsko

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-676

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1944. - 1955.

KOLIČINA GRADIVA: 21 knj., 25 kut. (3,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici konferencija, sastanaka, biroa, plenuma, sekretarijata KK KPH/SKH Jastrebarsko u rasponu od 1945.-1955; od nižih organizacija zapisnici sastanaka mjesnih i općinskih komiteta te zapisnici sastanaka osnovnih organizacija s područja teritorijalne nadležnosti KK KPH/SKH Jastrebarsko u rasponu od 1945.-1955. Sačuvana je dokumentacija o članstvu u rasponu od 1945./1955., opći spisi od 1946.-1955., računska dokumentacija od 1945./1955. i statistička dokumentacija od 1949./1950.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici tijela uprave, 1945. – 1955., 1 kut.

2. Zapisnici sjednica nižih organizacija, 1945. – 1955., 5 kut.

3. Članstvo, 1945./1955., 13 knj., 6 kut.

4. Opći spisi, 1946. – 1955., 7 knj., 7 kut.

5. Planovi, izveštaji, referati, 1945./1955., 1 kut.

6. Računska dokumentacija, 1945./1955., 1 knj., 1 kut.

7. Statistika, 1949./1950., 2 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti za istraživanje djelovanja KK KPH/SKH Jastrebarsko. Evidencije o članovima kao i statistički izvještaji mogu poslužiti za proučavanje strukture članstva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: si

NAZIV STVARATELJA FONDA:KOTARSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA hrvatske jastrebarsko

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Jastrebarsko

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1955.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske/Saveza komunista Hrvatske Jastrebarsko, 1945. – 1952.

Savez komunista Hrvatske Jastrebarsko, 1952. – 1955.

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

KK KPH/SKH Jastrebarsko postojao je od 1945.-1955. i djelovao je na području Narodnog odbora kotara Jastrebarsko. Sukladno promjeni naziva stranke, 1952. mijenjao je ime.

DOPUNSKI IZVORI:

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-1220 Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

 

Ažurirano utorak, 11. kolovoz 2020 14:3