HR-DAZG-675 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Dugo Selo

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-675

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1944./1955.

KOLIČINA GRADIVA: 10 knj., 2 kut. (0,7 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Necjelovito su sačuvani zapisnici središnjih tijela uprave u rasponu od 1944.-1955., podaci o članstvu 1946.-1953., urudžbeni zapisnici općih spisa od 1948.-1953. i kazalo iz 1950. te opći spisi u rasponu od 1951.-1955. i statistika u rasponu od 1950.-1955.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1944. – 1951., 1 kut.

2. Članstvo, 1946. – 1953., 6 knj.

3. Opći spisi, 1948. - 1955., 4 knj., 0,5 kut.

4. Statistika, 1950. – 1955., 0,5 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Arhivsko gradivo fonda može ograničeno poslužiti za istraživanje rada KK SKH Dugo Selo jer su zapisnici sjednica središnjih tijela sačuvani vrlo necjelovito i što se tiče vrsta i što se tiče vremenskog raspona. Evidencije izdanih partijskih knjižica te partijskih kazni članova, kao i statistički izvještaji o broju, socijalnoj strukturi i o ostalim podacima o članovima mogu poslužiti kao posredni izvor za proučavanje partijskog članstva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI 

NAZIV STVARATELJA FONDA: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Dugo Selo

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Dugo Selo

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1955.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Dugo Selo, 1945. – 1952.

Savez komunista Hrvatske Dugo Selo, 1952. – 1955.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Sukladno upravno-teritorijalnoj podjeli RH, Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske (dalje: KK KPH) Dugo Selo postojao je od 1945. do 1955. i djelovao na području NOK-a Dugo Selo. Godine 1952. organizacija komunista mijenjala je ime u Savez komunista Hrvatske što se odražavalo u promjeni imena svih razina organizacija pa je tako kotarska organizacija Dugo Selo mijenjala naziv u Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske (KK SKH) Dugo Selo.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 983.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 382.

(Z.H.)

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:0