HR-DAZG-1219 IX. gimnazija

utorak, 24. kolovoz 2010 13:6

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1219

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1945. - 1948.

KOLIČINA GRADIVA: 13 knj. (0,4 d/m)

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1977.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-116 III. ženska realna gimnazija u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

(M.T.)

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:41