HR-DAZG-120 XIII. gimnazija

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-120

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1954. – 1956.

KOLIČINA GRADIVA: 38 knj., 1 kut., 4 svež. (2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži opće spise, zapisnike sjednica Nastavničkog vijeća, evidencije o učenicima (imenici), dnevnike rada, zapisnike ispita zrelosti, budžetske knjige, školski ljetopis, inventarne popise školske knjižnice i školskih zbirki i drugo gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Spisi, 1955. - 1956., 1 kut.

2. Dokumentacija o radu ustanove, 1954. - 1956., 6 knj.

3. Pedagoška dokumentacija, 1954. - 1956., 15 knj., 3 svež.

4. Računovodstvena dokumentacija, 1954. - 1956., 5 knj.

5. Školska knjižnica, 1954. – 1956., 12 knj., 1 svež.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: XIII. GIMNAZIJA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1954. – 1956.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

XIII. gimnazija osnovana je sredinom 1954., a s radom je počela u rujnu iste godine. Prve godine rada škola je bila ustrojena sa sedam razreda i 15 odjeljenja.

S obzirom da škola nije imala vlastitu zgradu, nastava se održavala u zgradi IX. gimnazije u Dobojskoj ulici. Odlukom Narodnog odbora kotara Zagreb od 11. svibnja 1956. o reorganizaciji škola na području grada Zagreba ukinuta je XIII. gimnazija. Polaznici nižih razreda upućeni su u osmogodišnje škole, a polaznici viših razreda u druge gimnazije.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 408.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176 – 178.

(M.T.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:48