HR-DAZG-119 XII. gimnazija

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-119

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1935. – 1952.] 1953. – 1956.

KOLIČINA GRADIVA: 25 knj., 2 kut., 4 svež. (1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbene zapisnike i kazala, pripadajuće spise, zapisnike sjednica Nastavničkog zbora, evidencije o učenicima (imenici), dnevnike rada, oglasne knjige, školski ljetopis i drugo gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1945. - 1956., 4 knj.

2. Spisi, 1936./1956., 1 kut.

3. Dokumentacija o radu ustanove, 1949. - 1956., 7 knj., 0,5 kut., 3 svež.

4. Pedagoška dokumentacija, 1948. - 1956., 13 knj., 0,25 kut., 1 svež.

5. Računovodstvena dokumentacija, 1948. - 1956., 1 knj.

6. Podmladak Crvenog križa, 1935. – 1942., 0,25 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: XII. GIMNAZIJA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1953. – 1956.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Početkom školske godine 1953./1954. preustrojena je XII. osmogodišnja škola u mješovitu XII. gimnaziju. Osnovna (niža) odjeljenja bivše XII. osmogodišnje škole pripojena su osnovnoj školi u Harambašićevoj ulici. U sastav novoustrojene XII. gimnazije ušli su viši razredi bivše XII. osmogodišnje škole te V. i VI. razred (djevojčice) iz III. gimnazije. Gimnazija je djelovala u zgradi ukinute XII. osmogodišnje škole u Kušlanovoj 52. Škola je imala šest razreda s 20 odjeljenja.

Odlukom Narodnog odbora kotara Zagreb od 11. svibnja 1956. o reorganizaciji škola na području grada Zagreba ukinuta je XII. gimnazija. Polaznici nižih razreda škole upućeni su u novoosnovanu Narodnu osmogodišnju školu u Kušlanovoj ulici, a polaznici viših razreda u III. gimnaziju.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-148 III. državna mješovita građanska škola Jordanovac

HR-DAZG-181 XII. osmogodišnja škola

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 408.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176 – 178.

(M.T.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:47