HR-DAZG-118 XI. gimnazija

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-118

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1953. – 1956.

KOLIČINA GRADIVA: 36 knj., 2 kut., 2 svež., 1 fasc. (1,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene zapisnike i kazala) i pripadajuće spise, zapisnike sjednica Nastavničkog zbora, evidencije o učenicima (imenici), dnevnike rada, budžetske knjige, oglasne knjige i drugo gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1953. - 1956., 4 knj., 1 svež.

2. Spisi, 1953. - 1956., 1 kut.

3. Dokumentacija o radu ustanove, 1953. - 1956., 5 knj., 1 kut.

4. Pedagoška dokumentacija, 1953. - 1956., 19 knj., 1. svež.

5. Personalna dokumentacija, 1953. - 1956., 1 knj.

6. Računovodstvena dokumentacija, 1953. - 1956., 7 knj.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: XI. GIMNAZIJA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1953. – 1956.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

XI. gimnazija osnovana je 1953. Odlukom Odjela za prosvjetu i kulturu NOGZ-a od 29. kolovoza 1953., školi je dodijeljena zgrada u Križanićevoj ulici koju je dijelila s Klasičnom, II. i X. gimnazijom. U prvoj godini rada u školi je ustrojeno šest razreda sa 16 odjeljenja. Sljedeće dvije godine otvoreni su 7. i 8. razred. U rujnu 1953. izvršena je primopredaja inventara netom ukinute Srednje veterinarske škole i ove gimnazije. XI. gimnazija ukinuta je odlukom Narodnog odbora kotara Zagreb od 11. svibnja 1956. o reorganizaciji škola na području grada Zagreba. Polaznici nižih razreda škole upućeni su u II. osmogodišnju školu u Križanićevoj ulici, a polaznici viših razreda u X. gimnaziju u Križanićevoj ulici. Škola je završila s radom 31. kolovoza 1956. Njezin inventar preuzele su VII. gimnazija i I. osmogodišnja škola iz Križanićeve ulice.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 408.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176 – 178.

(M.T.)

 

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:46