HR-DAZG-1174 Međuopćinska konferencija Saveza komunista Hrvatske Zagreb

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1174

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1973./1990.

KOLIČINA GRADIVA: 183 svež. (18,3 d/m)

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: (?) – 1990.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:15