HR-DAZG-1151 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Donja Stubica

petak, 31. listopad 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1151

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1945. – 1955.

KOLIČINA GRADIVA: 19 knj., 29 svež. (3,7 d/m)

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Donja Stubica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1955.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 988.

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 13:55