HR-DAZG-113 V. muška realna gimnazija u Zagrebu

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-113

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1926. - 1937.], 1938. – 1948. 

KOLIČINA GRADIVA: 52 knj., 5 kut. (3 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene i poslovne zapisnike i kazala), opće i povjerljive spise, dokumentaciju o radu nastavničkog osoblja, evidencije o učenicima (imenici, katalozi, upisnice) dnevnike rada i razredne knjige, zapisnike o ispitima i seminarima, dokumentaciju o svedodžbama,o Zajednici doma i škole, školski ljetopis i dvije oglasne knjige.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala, [1926. - 1937.], 1938. - 1943., 5 knj., 1 kut.

2. Spisi, 1939. - 1945., 1 kut.

3. Dokumentacija nastavnicima i njihovu radu, 1938. - 1946., 6 knj.

4. Blagajnička dokumentacija, 1939./1948.,1 knj., 1 kut.

5. Razredne knjige, imenici, dnevnici i upisnice, 1938. - 1944., 29 knj., 1 kut.

6. Seminari, 1938. – 1941., 3 knj.

7. Ispiti, 1939. - 1945., 4 knj., 1 kut.

8. Zajednica doma i škole, 1938. – 1943., 1 knj.

9. Oglasne knjige, 1938. – 1947., 2 knj.

10. Ljetopis,1938.- 1945., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA:3

Gradivo fonda može biti vrijedan izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba i Hrvatske. Biografski podaci iz evidencija o učenicima i nastavnicima mogu biti izvor i za pojedina genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: V. muška realna gimnazija u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1938. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Državna V. muška realna gimnazija u Zagrebu, 1938. – 1940.

Peta muška realna gimnazija u Zagrebu, 1940. – 1941.

Državna peta muška realna gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

V. muška gimnazija, 1945. – 1946.

Gimnazija Bogdan Ogrizović, 1946.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Ukazom Petra II. Karađorđevića 1938. odvojen je dio odjeljenja od tadašnje Državne I. muške realne gimnazije u Zagrebu koja nastavljaju djelovanje kao zasebna ustanova pod nazivom Državna V. muška realna gimnazija u Zagrebu.

Škola je smještena u zgradi Prve realne gimnazije na Rooseveltovom trgu 6. U prvoj godini rada u školi je ustrojeno osam razreda sa 17 odjeljenja i sa 785 upisanih učenika.

Do 1940. otvorena su u školi razna učenička društva: Zajednica doma i škole, Podmladak Jadranske straže, Podmladak Crvenog križa, Podružnica Ferijalnog saveza, Kolo Saveza trezvene mladeži "Rad", Pomladak aerokluba "Naša krila" itd.

Za vrijeme Banovine Hrvatske škola nosi naziv Peta muška realna gimnazija u Zagrebu.

Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske naziv škole ponovno se mijenja u Državna peta muška realna gimnazija u Zagrebu.

Početkom 2. svjetskog rata prekida se redovna nastava, a zgradu škole koristi vojska. Redovna nastava odvija se u učiteljskoj školi u Medulićevoj ulici 33, a kasnije se održava konzultativna nastava s polaganjem ispita.

Nakon rata ukidaju se realne gimnazije i realke umjesto kojih je stvoren jedan tip srednje općeobrazovne škole koji je dobio naziv gimnazije, a zadržao karakter realne gimnazije. U tom je razdoblju škola djelovala kao V. muška gimnazija, a prostor za rad dijelila je s VIII. ženskom gimnazijom u Klaićevoj 1.

Rješenjem Ministarstva prosvjete od 20. prosinca 1946. godine škola mijenja naziv u Gimnazija "Bogdan Ogrizović".

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-109 I. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-110 II. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-111 III. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-112 IV. muška realna gimnazija u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Literarna grupa Pete gimnazije Bogdana Ogrizovića [ur.]: Panorama: časopis za književnost, umjetnost i aktuelnosti. Zagreb, 1960.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 312–314, 336–338, 443-447.

Izvještaj Pete muške realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1939./1940. Zagreb, 1940.

Izvještaj Državne pete muške realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1938./1939. Zagreb, 1939.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. Anali za povijest odgoja. 3. Zagreb, 2004., 83–113.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 10. Zagreb, 1976., 9-24.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Pazman, Dragutin: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj između dva rata (1918.-1941.). Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. 8. Zagreb, 1958., 320-370.

Krbek, Pravomil: Naše realke prema srednjim školama u obće, a poimence prema realkama austrijskim, ugarskim, francuskim i njemačkim. Zagreb, 1888.

(M.T.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:35