HR-DAZG-112 IV. muška realna gimnazija u Zagrebu

nedjelja, 2. studeni 2008 23:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-112

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1934. – 1954.

KOLIČINA GRADIVA: 64 knj., 4 kut. (3,6 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene i poslovne zapisnike, djelovodne protokole i kazala), opće i povjerljive spise, dokumentaciju o radu nastavničkog osoblja, evidencije o učenicima (imenici, upisnice), dnevnike rada i razredne knjige, zapisnike o ispitima, ljetopis i dvije oglasne knjige.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1934. - 1947., 8 knj.

2. Spisi, 1934. - 1945., 1 kut.

3. Dokumentacija nastavnicima i njihovu radu, 1935./1946., 4 knj., 1 kut.

4. Razredne knjige, imenici, dnevnici i upisnice, 1934./1947., 44 knj., 1 kut.

5. Ispiti, 1935./1946., 5 knj., 1 kut.

6. Oglasne knjige, 1941. – 1954., 2 knj.

7. Ljetopis,1934.- 1941., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA:3

Gradivo fonda može biti vrijedan izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba i Hrvatske. Biografski podaci iz evidencija o učenicima i nastavnicima mogu biti izvor i za pojedina genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: IV. muška realna gimnazija u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1934. – 1954.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Državna IV. muška realna gimnazija u Zagrebu, 1934. – 1940.

Četvrta muška realna gimnazija u Zagrebu, 1940. – 1941.

Državna četvrta muška realna gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

IV. muška gimnazija, 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Tridesetih godina 20. stoljeća na području grada Zagreba djelovale su tri realne gimnazije koje nisu mogle udovoljiti sve većim potrebama pučanstva. Stoga je 8. listopada 1934. na tadašnjoj Državnoj I. muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu osnovano posebno odjeljenje nastalo od učenika svih triju realnih gimnazija. Već 7. studenog 1934. škola se osamostalila te počela djelovati pod službenim imenom Državna IV. muška realna gimnazija u Zagrebu. Škola je smještena u prostorijama prve realne gimnazije na Rooseveltovom trgu. Za njezinog prvog ravnatelja bio je postavljen dr. Dane Medaković.

U razdoblju do 1940. otvorena su pri školi razna učenička društva: Zajednica doma i škole sa Sportskom sekcijom, Podmladak Jadranske straže, Podmladak Crvenog križa, Podružnica Ferijalnog saveza, Pomladak aerokluba "Naša krila" itd.

Za vrijeme Banovine Hrvatske škola nosi naziv Četvrta muška realna gimnazija u Zagrebu. Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske naziv škole ponovo se mijenja u Državna četvrta muška realna gimnazija u Zagrebu. Tijekom 2. svjetskog rata gimnazija je radila u vrlo nepovoljnim uvjetima s obzirom da su njemački vojnici zauzeli školsku zgradu te se škola morala preseliti u Križanićevu ulicu gdje je s Drugom realnom gimnazijom dijelila prostorije prizemlja i prvog kata. Do ponovne selidbe škole dolazi 1943. kada se seli u prostorije Sveučilišta. Po završetku rata škola se vraća u svoje prostorije u zgradu Prve realne gimnazije na Rooseveltovom trgu.

Nakon 2. svjetskog rata dolazi do reorganizacije školskog sustava. Ukidaju se realne gimnazije i realke umjesto kojih je stvoren jedan tip srednje općeobrazovne škole, koji je dobio naziv gimnazije, a zadržao karakter realne gimnazije. U tom je razdoblju škola djelovala pod nazivom IV. muška gimnazija.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-109 I. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-110 II. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-111 III. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-113 V. muška realna gimnazija u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Kozina, Dubravka: Ljetopis IV. gimnazije u Zagrebu: uz 60. obljetnicu 1934. - 1994. Zagreb, 1994.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 312–314, 336–338, 443-447.

Spomen - izvješće Državne četvrte mužke realne gimnazije u Zagrebu prigodom desetogodišnjice obstanka škole 1934. - 1944. Zagreb, 1944.

Izvještaj Državne IV. muške realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1934. - 1939., Zagreb, 1935. - 1939.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. Anali za povijest odgoja. 3. Zagreb, 2004., 83–113.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 10. Zagreb, 1976., 9-24.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Pazman, Dragutin: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj između dva rata (1918.-1941.). Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. 8. Zagreb, 1958., 320-370.

Krbek, Pravomil: Naše realke prema srednjim školama u obće, a poimence prema realkama austrijskim, ugarskim, francuskim i njemačkim. Zagreb, 1888.

(M.T.)

 

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:33