HR-DAZG-110 II. mješovita realna gimnazija u Zagrebu

nedjelja, 2. studeni 2008 22:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-110

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1912. - 1978. 

KOLIČINA GRADIVA: 187 knj., 3 kut., 7 omota, 2 svež., (7,40 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbene zapisnike i kazala, opće i povjerljive spise, dokumentaciju o poslovanju škole (školska pravila, godišnja izvješća, blagajnički dnevnici, dokumentacija o učeničkim doprinosima), dokumentaciju o radu nastavnika (zapisnici sjednica Nastavničkog zbora, matice i sposobnici učitelja, bilješke o nastavnicima), brojne evidencije o učenicima (katalozi, imenici, upisnice), dnevnike rada i razredne knjige, zapisnike o ispitima, svjedodžbe, matične knjige, gradivo koje se odnosi na Zajednicu doma i škole i na Društvo za podupiranje siromašnih učenika, jednu oglasnu knjigu i normalije.

SERIJE U FONDU:

1. Opća i povjerljiva dokumentacija,1913. - 1948., 8 knj., 3 kut.

2. Dokumentacija o radu ustanove, 1913. - 1918., 1924. - 1947., 12 knj., 2 omota

3. Pedagoška dokumentacija, 1912. - 1978., 168 knj., 2 omota, 1 svež.

4. Dokumentacija o nastavničkom osoblju, 1913. - 1952., 2 knj., 1 omot

5. Računovodstvena dokumentacija, 1930., 1940. - 1947., 2 knj., 1 svež. 

6. Školska društva, 1913. - 1945., 2 knj., 2 omota


VALORIZACIJA FONDA:2

Gradivo fonda može biti vrijedan izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba i Hrvatske. Biografski podaci iz evidencija o učenicima i nastavnicima mogu biti izvor i za pojedina genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski / u manjem dijelu srpski

PISMO U GRADIVU: latinica / u manjem dijelu ćirilica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: II. mješovita realna gimnazija u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1912. – 1978.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kraljevska II. realna gimnazija u Zagrebu, 1912. – 1924.

Državna II. realna gimnazija u Zagrebu, 1924. – 1929.

Državna II. muška realna gimnazija u Zagrebu, 1929. – 1940.

Druga muška realna gimnazija u Zagrebu, 1940. – 1941.

Državna druga muška realna gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

II. muška gimnazija, 1945. – 1959.

Gimnazija "Braća Ribar", 1959. – 1965.

II. gimnazija braće Ribar, 1965. – 1978. 

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zbog povećanog broja učenika, Odjel za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade donio je 1912. odluku da se postojeća Kraljevska realna gimnazija u Zagrebu podijeli na dvije potpune realne gimnazije.

Novoustrojena škola započinje djelovanje pod nazivom Kraljevska II. realna gimnazija u Zagrebu. Za ravnatelja škole postavljen je Milan Žepić. U prvoj godini rada škola je smještena u prostorije I. realne gimnazije na Rooseveltovom trgu, no već 1913. dobiva dio novoizgrađene zgrade na Širokom brijegu (današnja Šalata) koju dijeli s Gornjogradskom gimnazijom.

Tijekom 1913. osnovano je pri školi Društvo za podupiranje siromašnih učenika.

Za vrijeme 1. svjetskog rata školsku zgradu preuzima vojska te se nastavna obuka tijekom 1914. nastavlja provoditi u prostorijama sirotišta na Josipovcu, a od 1915. u staroj zgradi Gornjogradske gimnazije na Katarininom trgu. Tijekom narednih godina prostorni problemi nisu bili riješeni pa se škola nekoliko puta selila (Wilsonov trg (današnji Rooseveltov trg), Klaićeva, Savska cesta).

Izgradnju nove zgrade u Domagojevoj ulici, gdje se i danas nalazi, dočekala je 1933. u tadašnjoj Kovačkoj i potkivačkoj školi.

Naziv škole mijenja se 1924. u Državna II. realna gimnazija u Zagrebu.

Nakon donošenja Zakona o srednjim školama iz 1929. škola mijenja naziv u Državna II. muška realna gimnazija u Zagrebu. U razdoblju od 1929. do 1940. oformljena su u školi razna učenička društva: Zajednica doma i škole sa sportskom sekcijom, Družina Strossmayer, Podmladak Jadranske straže, Podmladak Crvenog Križa, Kolo trezvene mladeži "Luč", literarno društvo "Književni krug", prirodoslovno–tehničko društvo "Tesla" itd.

Za vrijeme Banovine Hrvatske škola nosi naziv Druga muška realna gimnazija u Zagrebu.

Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske naziv škole ponovno se mijenja u Državna druga muška realna gimnazija u Zagrebu.

Nakon 2. svjetskog rata dolazi do reorganizacije školskog sustava. Tako se ukidaju realne gimnazije i realke umjesto kojih je stvoren jedan tip srednje općeobrazovne škole koji je dobio naziv gimnazije, a zadržao karakter realne gimnazije. U tom je razdoblju škola djelovala kao II. muška gimnazija.

U travnju 1959. škola mijenja naziv u Gimnaziju "Braća Ribar", tj. II. gimnazija braće Ribar od 1965.

1978. godine, nakon provedene obrazovne reforme, II. gimnazija braće Ribar ulazi u Obrazovni centar za kulturu i umjetnost kao Radna jedinica "Braća Ribar".

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-109 I. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-111 III. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-112 IV. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-113 V. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-1319 Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-71 Carsko kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave

HR-HDA-80 Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu

HR-HDA-137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA-141 Zagrebačka oblast

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Šišak, Darko [ur.]: Godišnjak II. gimnazije u Zagrebu. Zagreb, 1998.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 251–252, 312–314, 336–338, 443-447.

Izvještaj Druge muške realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1939./1940., Zagreb 1940.

Izvještaj Državne druge muške realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1929.- 1939. Zagreb, 1930. - 1939.

Izvještaj Kraljevske I. i II. realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1914./1915. Zagreb, 1915.

Izvještaj Kraljevske II. realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1912. - 1921. Zagreb, 1913. - 1921.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. Anali za povijest odgoja. 3. Zagreb, 2004., 83–113.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 10. Zagreb, 1976., 9-24.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Pazman, Dragutin: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj između dva rata (1918.-1941.). Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. 8. Zagreb, 1958., 320-370.

Krbek, Pravomil: Naše realke prema srednjim školama u obće, a poimence prema realkama austrijskim, ugarskim, francuskim i njemačkim. Zagreb, 1888.

(M.T., H.F.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:30