HR-DAZG-108 Gimnazija maršala Tita

nedjelja, 2. studeni 2008 23:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-108

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1945. - 1948. [1949.]

KOLIČINA GRADIVA: 44 knj., 15 kut. (3,6 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbene zapisnike, opće i povjerljive spise, dokumentaciju o radu ustanove (statistika i inventar škole, matična knjiga službenika, popisi učenika i nastavnika), zapisnike sjednica Nastavničkog zbora, razredne imenike i dnevnike rada, dokumentaciju o ispitima, financijsko–računovodstvenu dokumentaciju (blagajničke dnevnike, obračune kredita, platne spiskove) i školski ljetopis. Dokumentacija koja se odnosi na gimnaziju "Ivan Milutinović" smještena je u posebnu seriju.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1945. – 1948., 3 knj, 0, 5 kut.

2. Opći i povjerljivi spisi, 1945. - 1948., 10 kut.

3. Dokumentacija o radu ustanove, 1945. – 1948., 1 knj., 1 kut.

4. Zapisnici sjednica Nastavničkog zbora, 1945. – 1948., 2 knj.

4. Razredni imenici i dnevnici rada, 1945. - 1948., 32 knj.

5. Dokumentacija o ispitima,1946. – 1948., 3 knj., 1 kut.

6. Financijsko – računovodstvena dokumentacija, 1945. – 1948., 2 knj., 2 kut.

7. Ljetopis, 1947. – 1948., 1 knj.

8. Spisi gimnazije "Ivan Milutinović", 1948. – 1949., 0,5 kut

VALORIZACIJA FONDA:2

Fond predstavlja vrijedan izvor za proučavanje razvoja i djelovanja takozvanih partizanskih škola na području Hrvatske i grada Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: GIMNAZIJA MARŠALA TITA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Partizanska realna gimnazija u Zagrebu, 1945. – 1946.

Gimnazija maršala Tita, 1946. – 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Na temelju Zakona Narodnog sabora Hrvatske od 16. listopada 1945. o otvaranju srednjih škola za učenike koji su prekinuli školovanje zbog aktivnog sudjelovanja u NOP-u ili kao žrtve fašističkog terora, otvorena je u Zagrebu srednja škola pod nazivom Partizanska realna gimnazija.

U prvoj godini djelovanja otvoreno je osam razreda s petnaest odjeljenja.

Školski program organiziran je tako da su učenici mogli u jednoj školskoj godini završiti dva razreda. Takav način ubrzanog školovanja ukinut je školske godine 1947./1948., od kada školovanje traje jednu godinu kao i u ostalim srednjim školama. Te školske godine upisano je preko 700 učenika. Pri školi je osnovana Zajednica doma i škole.

Tijekom 1946. škola mijenja naziv u Gimnaziju maršala Tita te biva smještena u Gundulićevu 28 (30).

Škola je ukinuta u rujnu 1948., a arhivu škole preuzela je IV. muška gimnazija u Zagrebu.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-107 Niža realna gimnazija u Čazmi

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-207 ZAVNOH

Državni arhiv u Osijeku: HR- DAO–154 Gimnazija partizanska Osijek

Državni arhiv u Splitu: HR- DAS–56 Gimnazija partizanska "Vladimir Nazor" Hvar

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 393–394, 408, 443-447.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u toku NOB-a na oslobođenom području Jugoslavije. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 9. Zagreb, 1975., 5–18.

Ogrizović, Mihajlo: Školstvo i prosvjeta u zbjegovima za vrijeme NOB-a sa teritorija Hrvatske. Zbornik
za povijest školstva i prosvjete. 2. Zagreb, 1965., 37–50.

(M.T.)

 

 

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:50