HR-DAZG-106 Nadbiskupska klasična gimnazija

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-106

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1922. - 1948.

KOLIČINA GRADIVA: 52 knj., 4 kut., 1 kom. (3 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbene zapisnike, opće spise, zapisnike sjednica Nastavničkog zbora, razredne imenike, kataloge i upisnice, dokumentaciju o polaganju nižih i viših tečajnih ispita i ispita zrelosti, školski ljetopis i povelju Društva sv. Jeronima.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1922. - 1948., 8 knj.

2. Opći spisi, 1922. - 1948., 3 kut.

3. Zapisnici sjednica Nastavničkog zbora, 1935. - 1948., 1 knj.

4. Razredni imenici,1922. - 1948., 34 knj., 1 kut.

5. Dokumentacija o ispitima,1931. - 1948., 8 knj.

6. Školski ljetopis, 1937. – 1947., 1 knj.

7. Ostalo, 1933., 1 kom.

VALORIZACIJA FONDA:2

Gradivo fonda može biti vrijedan izvor prilikom istraživanja povijesti Zagrebačke nadbiskupije i njezine prosvjetne aktivnosti.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: nadbiskupska KLASIČNA GIMNAZIJA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1920. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Viša gimnazija pri Dječačkom sjemeništu u Zagrebu, 1920. – 1922.

Nadbiskupska velika gimnazija s pravom javnosti, 1922. – 1931.

Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti u Zagrebu, 1931. – 1945.

Nadbiskupska klasična gimnazija, 1945. – 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Nadbiskupska klasična gimnazija razvila se iz nekadašnjeg Nadbiskupskog liceja osnovanog 1854. u sklopu Bogoslovnog sjemeništa na Kaptolu. Licej je djelovao prema naučnoj osnovi koja je u to vrijeme vrijedila za VII. i VIII. razred zagrebačke klasične gimnazije.

Školske godine 1920./1921. otvara se pri zavodu, pored VII. i VIII. razreda, još i V. i VI. razred te se licej preustrojava u višu gimnaziju i ta se godina uzima kao početak rada škole. Gimnazija je i nadalje ostala u sastavu Dječačkog sjemeništa u Zagrebu.

Nastojanjem zagrebačkog nadbiskupa dr. Antuna Bauera i dr. Antuna Akšamovića, biskupa đakovačkog, gimnazija je 1920. dobila pravo javnosti s dopuštenjem da može izdavati za državu valjana svjedočanstva. Tako su te školske godine prvi put učenici VIII. razreda polagali ispit zrelosti.

Školske godine 1922./1923. popunjava se škola nižim razredima te tako nastaje potpuna gimnazija pod nazivom Nadbiskupska velika gimnazija s pravom javnosti.

U rujnu 1927. postavljen je kamen temeljac za novu zgradu sjemeništa na Horvatovcu čija je gradnja bila završena 1929. Zajedno sa sjemeništem, iste se godine u novu zgradu preselila i gimnazija koja je dotad bila smještena u prostorijama Nadbiskupskog sjemeništa na Kaptolu 29.

Rješenjem Ministarstva prosvjete od 8. svibnja 1931. promijenjen je naziv škole u Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti u Zagrebu. Raspadom NDH i dolaskom nove vlasti 1945. škola mijenja naziv u Nadbiskupska klasična gimnazija.

Školi je 1948. ukinuto pravo javnosti, iako se klasični program izvodio i dalje.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-102 I. klasična gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-104 Dominikanska klasična gimnazija

HR-DAZG-105 Franjevačka klasična gimnazija

HR-DAZG-857 Zbirka Ulčnik Ivan. Sjemenište nadbiskupsko, sign. 3944

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu: HR-NAZG-279 Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 954.

Razum, Stjepan: Nadbiskupsko dječačko sjemenište i Nadbiskupska klasična gimnazija u prvih 30 godina djelovanja (1920.-1950.). Tkalčić. Zagreb, 2004. (8) 328–345.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Batinić, Štefka [ur.]: Klasične gimnazije u Hrvatskoj. Zagreb, 2007.

Zagrebački leksikon. Nadbiskupska klasična gimnazija. II. Zagreb, 2006., 98.

Razum, Stjepan: Nadbiskupsko dječačko sjemenište i Nadbiskupska klasična gimnazija u prvih 30 godina djelovanja (1920.-1950.). Tkalčić. Zagreb, 2004. (8) 328–345.

Izvještaj Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu šk. god. 1930.-1940. Zagreb, 1931. – 1940.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Nadbiskupska sjemeništa. II. Zagreb, 2006., 98-99.

Limani, Silvija; Žanko, Vanja: Zagrebačke škole; škole i fakulteti međuratnog razdoblja. Katalog izdan povodom drugog postava izložbe u Hrvatskom školskom muzeju. Zagreb, 2005., 23-24.

Rapo, Vesna: Konfesionalne škole u kontinentalnoj Hrvatskoj. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 187–201.

(M.T.)

 

Ažurirano utorak, 17. ožujak 2020 13:59