HR-DAZG-105 Franjevačka klasična gimnazija

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-105

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1944. - 1945. [1946.]

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj., 2 kut. (0,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbeni zapisnik, opće spise, zapisnike sjednica Nastavničkog zbora i razredne imenike.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1944. - 1945., 0,5 kut.

2. Opći spisi, 1944. - 1946., 1 kut.

3. Zapisnici sjednica Nastavničkog zbora, 1944. - 1945., 1 knj.

4. Razredni imenici,1944. - 1945., 1 knj., 0,5 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može biti izvor za proučavanje djelovanja franjevačkog reda u domeni školstva na području Zagreba i Hrvatske.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: franjevačka KLASIČNA GIMNAZIJA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1944. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

Posebnička klasična gimnazija franjevaca konventualaca u Zagrebu, 1944. – 1945.

Franjevačka klasična gimnazija, 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zakonskom odredbom Ministarstva narodne prosvjete od 16. kolovoza 1944. odobreno je franjevcima konventualcima otvoriti potpunu klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Sisku Novom. Naknadnom odredbom Ministarstva narodne prosvjete dozvoljeno je da se ta gimnazija privremeno otvori u Zagrebu u samostanu na Sv. Duhu, dok se ne izgradi zgrada u Sisku Novom.

Zavod je bio pod neposrednim upravom Ministarstva narodne prosvjete i Provincijalata franjevačke provincije sv. Jeronima. Škola je započela s radom u rujnu 1944. pod nazivom Posebnička klasična gimnazija franjevaca konventualaca u Zagrebu. Za upravitelja gimnazije imenovan je dr. Rikard Kraus.

Raspadom NDH i dolaskom nove vlasti škola mijenja naziv u Franjevačka klasična gimnazija. Nedugo potom, odlukom Prosvjetnog odjela Gradskog narodnog odbora iz 1945. škola je ukinuta.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-104 Dominikanska klasična gimnazija

HR-DAZG-106 Nadbiskupska klasična gimnazija

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

Arhiv Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca:

HR- VZG08- 805 Provincija franjevaca konventualaca

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 954.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Batinić, Štefka [ur.]: Klasične gimnazije u Hrvatskoj. Zagreb, 2007.

Zagrebački leksikon. Klasične gimnazije. I. Zagreb, 2006., 514–515.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Franjevački samostani. I. Zagreb, 2006., 238.

Rapo, Vesna: Konfesionalne škole u kontinentalnoj Hrvatskoj. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 187–201.

Zlodi, Zvonko [ur.]: U Franjinoj školi: odgoj i izobrazba u Redu franjevaca konventualaca. Zagreb, 1987..

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

(M.T.)

 

Ažurirano utorak, 17. ožujak 2020 13:56