G.2. Razdoblje socijalizma

Skupina G.2. sadrži fondove koji su nastali u razdoblju od 1945. do 1990. djelovanjem stvaratelja u industriji, rudarstvu, trgovini, ugostiteljstvu i zanatstvu. (M.R.)