HR-DAZG-659 Seljačka radna zadruga "Bratstvo"

utorak, 4. studeni 2008 16:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-659

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1951. – 1952.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knj., 1 kut. (0,2 d/m)

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Oborovo

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: (?) – 1953.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 982.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 381.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Gaži, Franjo: Razvitak, uspjesi i perspektive zadrugarstva u Hrvatskoj. Ekonomski pregled. 4. Zagreb, 1953. (12) 546-565.

Pavić, Đuro: O problemu plaćanja rente ili zakupnine u seljačkim radnim zadrugama. Ekonomski pregled. 3. Zagreb, 1952. (6) 331-346.

Buković, Ivan: Teze o privrednom računu u seljačkim radnim zadrugama. Ekonomski pregled. 2. Zagreb, 1951. (4) 191-202.

Rapajić, Nikica: Osvrt na petogodišnji razvoj seljačkih radnih zadruga u NRH. Ekonomski pregled. 1. Zagreb, 1950. (2) 192-202.

Priručnik o organizaciji rada u seljačkoj radnoj zadruzi. Beograd, 1949.

Ugledna pravila za seljačke radne zadruge. Beograd, 1949.

Zbornik materijala o zadrugarstvu FNRJ. Beograd, 1948.

(M.R.)

 

Ažurirano ponedjeljak, 18. svibanj 2020 13:28