HR-DAZG-1256 Zanatska komora Zagreb

ponedjeljak, 30. kolovoz 2010 15:28

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1256

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1949.] 1950. – 1962. [1963. – 1964.]

KOLIČINA GRADIVA: 6 kut. (0,6 d/m) 

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži ispitnu dokumentaciju nastalu tijekom polaganja majstorskih, pomoćničkih i ispita za kvalificirane radnike u zanatstvu.

SERIJE U FONDU:

1. Majstorski ispiti, 1949. – 1964., 3 kut.

2. Pomoćnički ispiti, 1958. – 1960., 2 kut.

3. Ispiti za kvalificirane radnike, 1961. – 1962., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Fond može poslužiti kao dopunski izvor za proučavanje povijesti obrta i stručnog obrazovanja na području grada Zagreba sredinom 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski  

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: PrP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Zanatska komora Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1950. – 1962.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zanatska komora osnovana je 16. studenog 1950. godine (SG GNOZ 13/1950). Prednici Zanatske komore bili su Udruženje zanatlija za grad i kotar Zagreb, odnosno Obrtni zbor za grad i kotar Zagreb. Djelovanje Zanatske komore Zagreb prestalo je 1962. godine nakon donošenja Zakona o privrednim komorama.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1229 Privredna komora Zagreb

HR-DAZG-1007 Okružni sud u Zagrebu

HR-DAZG-1218 Okružni narodni sud za grad Zagreb

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Butorac, Josip [ur.]: Izvještaj Zanatske komore u Zagrebu : za godinu 1936. Zagreb, 1937.

Obrtni zbor: Obrtni zbor u Zagrebu : 1893-1928. Zagreb, 1928.

Zanatlijski list : službeno glasilo udruženja zanatlija središnjica Zagreb. Zagreb, 1927. – 1928.

Zanatlija : službeno glasilo udruženja zanatlija središnjica Zagreb. Zagreb, 1925. – 1926.

(M.R.)

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:6