HR-DAZG-1255 Ugostiteljska komora Zagreb

ponedjeljak, 30. kolovoz 2010 15:25

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1255

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1956. – 1962.

KOLIČINA GRADIVA: 4 kut. (0,4 d/m) 

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži ispitnu dokumentaciju nastalu tijekom polaganja stručnih ispita ugostitelja.

SERIJE U FONDU:

1. Dokumentacija o polaganju ispita ugostitelja, 1956. – 1962., 4 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Fond može poslužiti kao dopunski izvor za proučavanje povijesti ugostiteljstva i stručnog usavršavanja na području grada Zagreba sredinom 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski  

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: PrP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Ugostiteljska komora Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1954. – 1962.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Narodni odbor grada Zagreba donio je na 30. sjednici Vijeća proizvođača, održanoj 8. travnja 1954. i na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 19. travnja 1954. rješenje prema kojem se osniva Ugostiteljska komora za grad Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu (SG NOGZ br. 18–19/1954). Novoosnovana je Komora preuzela prava i obveze od dotadašnje Ugostiteljske komore. Djelovala je do 1962. godine, kada je osnovana Privredna komora Zagreb.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1229 Privredna komora Zagreb

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

HR-DAZG-1007 Okružni sud u Zagrebu

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Foschio-Bartol, Snježana; Jelavić, Ante: Hrvatska gospodarska komora : 1852. - 2002. Zagreb, 2002.

Tomašić, Vjekoslav; Habulin, Snježana [ur.]: Zagrebačka gospodarska komora : prilozi za povijest Komore : 1962. - 1999. Zagreb, 1999.

(M.R.) 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:4