HR-DAZG-1254 Trgovinska komora Zagreb

ponedjeljak, 30. kolovoz 2010 15:24

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1254

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1949. – 1962. [1963. - 1970. ]

KOLIČINA GRADIVA: 13 knj., 8 kut. (2,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbene zapisnike, dokumentaciju o polaganju stručnih ispita radnika i tehničku dokumentaciju o izgradnji Škole učenika u trgovini.

SERIJE U FONDU:

1. Urudžbeni zapisnici, 1949. – 1970., 13 knj.

2. Dokumentacija o polaganju ispita radnika, 1957. - 1960., 6 kut.

3. Pomoćnički ispiti, 1960., 1 kut.

4. Dokumentacija o izgradnji Škole učenika u trgovini, 1954. - 1959., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje povijesti trgovine na području grada Zagreba u drugoj polovini 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski  

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: PrP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Trgovinska komora Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1962.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Trgovinska komora Zagreb osnovana je 13. i 14. svibnja 1945. godine na osnovu Rješenja Narodnog odbora grada Zagreba. Novoosnovana trgovinska komora preuzela je prava i obveze dotadašnje Trgovinske komore za grad Zagreb. Djelovala je do osnivanja Privredne komore 1962. godine.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-252 Trgovinska komora u Zagrebu

HR-DAZG-1229 Privredna komora Zagreb

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

HR-DAZG-1007 Okružni sud u Zagrebu

HR-DAZG-1218 Okružni narodni sud za grad Zagreb

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Foschio-Bartol, Snježana; Jelavić, Ante: Hrvatska gospodarska komora : 1852. - 2002. Zagreb, 2002.

Tomašić, Vjekoslav; Habulin, Snježana [ur.]: Zagrebačka gospodarska komora : prilozi za povijest Komore : 1962. - 1999. Zagreb, 1999.

Buljan, Radimir [et al.]: Hrvatska gospodarska komora: 1852 – 1997. Zagreb, 1997.

Herkov, Zlatko: Povijest zagrebačke trgovine. Zagreb, 1987.

(M.R.)

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:3