HR-DAZG-1230 "UGOH" - Poslovno udruženje građevinskih poduzeća

ponedjeljak, 30. kolovoz 2010 15:29

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1230

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1963. – 1966. [1967. - 1969.]

KOLIČINA GRADIVA: 1 fasc. (0,1 d/m) 

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži samo dokumentaciju o osnivanju i likvidaciji stvaratelja.

SERIJE U FONDU:

Dokumentacija o osnivanju i likvidaciji, 1963.- 1969., 1 fasc.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Fond može poslužiti kao dopunski izvor za proučavanje povijesti građevinarstva na području grada Zagreba šezdesetih godina 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski  

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: PrP

NAZIV STVARATELJA FONDA: "UGOH" - Poslovno udruženje građevinskih poduzeća

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1963. – 1966.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Poduzeće je osnovano rješenjem Odsjeka za upravno–privredne poslove Odjela za privredu i radne odnose Skupštine općine Medveščak, br. 03-1-19157/1–1963. od 22. listopada 1963. Upisano je u Registar poduzeća i radnji kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu (Fi-3592/63) od 26. listopada 1963. godine.

Likvidacioni postupak otvorila je Skupština općine Medveščak 30. kolovoza 1965. godine rješenjem br. 03-1-10213/2-65.

Okružni privredni sud u Zagrebu riješio je da se temeljem dokumenta Skupštine općine Medveščak u Zagrebu br. 03- I – 11/1966. od 2. rujna 1966. upiše brisanje poduzeća pošto je postupak redovne likvidacije završen. Brisanje je upisano na registarskom listu br. 66, svezak XVII. za grad Zagreb.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-1007 Okružni sud u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv: HR–HDA-224 Ministarstvo za obrt, veleobrt i trgovinu

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Katavić, Mariza; Đukan, Petar: Razvitak graditeljstva i znanstvena istraživanja u Hrvatskoj. Građevinar. 47. Zagreb, 1995. (12) 761-765.

Petrinović, Zvonko: Građevinarstvo NR Hrvatske i I. kongres radničkih savjeta. Ekonomski pregled. 8. Zagreb, 1957. (5) 385-397.

(M.R.)

 

Ažurirano utorak, 10. ožujak 2020 14:56