HR-DAZG-1229 Privredna komora Zagreb

ponedjeljak, 30. kolovoz 2010 15:20

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1229

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1962. – 1991.

KOLIČINA GRADIVA: 88 knj., 157 kut., 27 mapa (42 d/m) 

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene zapisnike i kazala), zapisnike sjednica Skupštine i Predsjedništva Komore, dokumentaciju o radu ostalih njezinih upravnih tijela te dokumentaciju o djelovanju komorskog Suda časti.

SERIJE U FONDU:

1. Urudžbeni zapisnici, 1962. – 1991., 59 knj.

2. Kazala, 1962. – 1990., 29 knj.

3. Sjednice Skupštine, 1967. – 1991., 21 kut.

4. Sjednice Predsjedništva, 1973. – 1990., 43 kut.

5. Dokumentacija upravnih tijela, 1960. -1990., 37 kut., 27 mapa

6. Dokumentacija Suda časti, 1968. – 1990., 56 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 2

Fond može poslužiti kao vrijedan izvor za proučavanje gospodarske povijesti na području grada Zagreba u drugoj polovini 20. stoljeća.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski  

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: PrP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Privredna komora Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1962. – 1991.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Privredna komora grada Zagreba, 1962. – 1970.

Privredna komora Zagreb, 1970. – 1991.

Hrvatska gradska komora – komora Zagreb, 1991. -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Privredna komora grada Zagreba osnovana je 1962. godine. Nastala je iz pet granskih komora: Komore za industriju, rudarstvo, građevinarstvo i saobraćaj, Trgovinske komore, Zanatske komore, Ugostiteljske komore te Poljoprivredno – šumske komore. Godine 1970. promijenila je ime u Privredna komora Zagreb. Djelovala je sve do 1991. godine, kada je Sabor Republike Hrvatske donio zakon kojim se ustrojava jedinstvena komora svih gospodarskih subjekata na području Republike Hrvatske (NN 66/91 i NN 73/91.) Ovim zakonom Privredna komora Zagreb dobila je status jedne od županijskih komora za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije i službeni naziv Hrvatska gradska komora – komora Zagreb.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

HR-DAZG-1007 Okružni sud u Zagrebu

HR-DAZG-1254 Trgovinska komora Zagreb

HR-DAZG-1255 Ugostiteljska komora Zagreb

HR-DAZG-1256 Zanatska komora Zagreb

HR-DAZG-252 Trgovinska komora u Zagrebu

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Tomašić, Vjekoslav; Habulin, Snježana [ur.]: Zagrebačka gospodarska komora : prilozi za  povijest Komore : 1962. - 1999. Zagreb, 1999. Informacije Privredne komore Zagreb. Zagreb, 1979. – 1991.

Privredna komora grada Zagreba. Zagreb, 1966. -

Privredna komora Zagreb, Služba za zanatstvo: Bilten. Zagreb, 1950. – 1979.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Foschio-Bartol, Snježana; Jelavić, Ante: Hrvatska gospodarska komora : 1852. - 2002. Zagreb, 2002.

Buljan, Radimir [et al.]: Hrvatska gospodarska komora: 1852 – 1997. Zagreb, 1997.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

(M.R.)

Ažurirano utorak, 10. ožujak 2020 14:54