HR-DAZG-1172 Zagrebački zbor (Zagrebački velesajam)

utorak, 4. studeni 2008 16:4

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1172

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1951. - 2001.

KOLIČINA GRADIVA: 158 knj., 142 kut., 125 svež. (28,5 d/m)

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: PrP

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1922. (?) –

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-251 Zagrebački zbor (Zagrebački velesajam)

HR-DAZG-872 Zbirka tiskovina. Plakati

HR-DAZG-866 Zbirka fotografija. Zbivanja

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 982.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Kraljević, Iva; Arčabić, Goran: Zagrebački velesajam 1947. - prva poratna izložba u socijalističkom svijetu. Časopis za hrvatsku povijest. 2. Zagreb, 2006. 153-164.

Kolar-Dimitrijević, Mira: Projekt povijesti Zagrebačkog velesajma iz 1967. godine : u povodu 90-godišnjice Velesajma. Časopis za suvremenu povijest. 31. Zagreb, 1999. (2) 319-339.

Sabolić, Kruno [ur.]:Od Zbora do Velesajma : 1909.-1999. : 90 godina Zagrebačkog velesajma. Zagreb, 1999., 96-97.

Rudnički, Zvonimir: Zagrebački velesajam važan instrument naše privrede. Ekonomski pregled. 5. Zagreb, 1954. (4-5) 227-230.

Srdar, Srđan: Nova faza u aktivnosti Zagrebačkog velesajma. Ekonomski pregled. 3. Zagreb, 1952. (6) 373-383.

Srdar, Srđan: Zagrebački velesajam. Ekonomski pregled. 2. Zagreb, 1951.(3) 149-159.

(M.R., B.M.)

 

Ažurirano ponedjeljak, 18. svibanj 2020 14:11