HR-DAZG-1165 Zanatska komora kotara Donja Stubica

utorak, 4. studeni 2008 16:5

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1165

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1951./1962.

KOLIČINA GRADIVA: 8 knj., 7 svež. (0,7 d/m)

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Donja Stubica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1950. – (?)

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 982.

 

Ažurirano ponedjeljak, 18. svibanj 2020 14:11