HR-DAZG-1164 Kotarski savez poljoprivrednih radnika Donja Stubica

utorak, 4. studeni 2008 16:4

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1164

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1950./1955.

KOLIČINA GRADIVA: 3 knj., 2 svež. (0,3 d/m)

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Donja Stubica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1950. – 1955.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 982.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Mataga, Željko: Poljoprivredno zadrugarstvo u Hrvatskoj: razvoj i temeljni problemi. Sociologija sela. 43. Zagreb, 2005. (1 (167)) 17-42.

Veselinov, Jovan: Razvoj poljoprivrede i zadrugarstva u uslovima socijalističke izgradnje. Zagreb, 1967.

Vukmanović, Svetozar: Problemi razvoja i unapređenja socijalističke poljoprivrede. Izabrani govori i članci. Zagreb, 1967.

Ugledna pravila za seljačke radne zadruge. Beograd, 1949.

Zbornik materijala o zadrugarstvu FNRJ. Beograd, 1948.

RELEVANTNI PRAVNI PROPISI:

Osnovni zakon o zemljoradničkim zadrugama. Beograd, 1949.

Propisi o štedno-kreditnom poslovanju zemljoradničkih zadruga. Zagreb, 1949.

(M.R.)

 

Ažurirano ponedjeljak, 18. svibanj 2020 14:10