HR-DAZG-1093 Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sigečica"

petak, 31. listopad 2008 11:18

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1093

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1934./1949.

KOLIČINA GRADIVA: 21 knj., 5 kut. (2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave u rasponu od 1927.-1946., pravila iz 1931., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1934.-1943., opći spisi u rasponu od 1929.-1939. Od dokumentacije o radu Društva, sačuvane su evidencije o posjetima Domu u rasponu od 1932.-1947. i dokumentacija o obnovi rada Društva u rasponu od 1945.-1947. te računska dokumentacija u rasponu od 1932.-1947.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1934. – 1949., 4 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1934./1940., 4 kom.

3. Članstvo, 1934. – 1949., 4 knj., 1 kut.

4. Dnevnici rada, 1943. – 1945., 1 knj.

5. Evidencije dežurstava, službi i zaduženja, 1937. – 1948., 7 knj.

6. Opći spisi, 1934. – 1949., 4 knj., 2 kut.

7. Računska dokumentacija, 1934. – 1949., 1 knj., 1 kut.

8. Tiskovine, 1934./1949., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Gradivo može poslužiti za proučavanje razvoja vatrogastva u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sigečica"

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1934. – 1949.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA: -

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Vatrogasni vjesnik.

(Z.H.)

Ažurirano ponedjeljak, 9. ožujak 2020 13:10