HR-DAZG-1091 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Žumberak

četvrtak, 30. listopad 2008 23:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1091

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1945. – 1947.

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj., 2 kut. (0,3 d/m)

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1946., 1 kut.

2. Opći spisi, 1945. - 1947., 1 knj., 1 kut.

3. Članstvo, 1946. – 1947., 1 knj.

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Krašić

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1945. – 1947.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 989.

 

Ažurirano četvrtak, 5. ožujak 2020 14:12