HR-DAZG-104 Dominikanska klasična gimnazija

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-104

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1941. - 1945.

KOLIČINA GRADIVA: 3 knj., 2 kut. (0,4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbeni zapisnik, opće i povjerljive spise, zapisnike sjednica Nastavničkog zbora, razredne knjige i priručni imenik, te školski ljetopis.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1941. - 1945., 1 knj.

2. Opći spisi, 1941. - 1945., 0,5 kut.

3. Povjerljivi spisi, 1941. - 1945., 0,25 kut.

4. Zapisnici sjednica Nastavničkog zbora, 1941. - 1945., 0,25 kut.

5. Dokumentacija o učenicima, 1941. - 1945., 2 knj., 0,5 kut.

6. Školski ljetopis, 1941. - 1945., 0,5 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Osim što gradivo fonda može biti izvor za istraživanja povijesti školstva u Hrvatskoj, pruža i podatke o prosvjetnoj aktivnosti dominikanskog reda u Zagrebu.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: dominikanska KLASIČNA GIMNAZIJA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1941. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zakonskom odredbom o otvorenju privatne dominikanske podpune mužke klasične gimnazije s realnim odjelima i s pravom javnosti u Zagrebu odobreno je Dominikanskoj provinciji u Splitu osnivanje privatne srednje škole. Školski ustroj i program organiziran je prema zakonskim propisima koji su se odnosili na državne klasične i realne gimnazije. Prema tim propisima, nastavno osoblje moralo je biti osposobljeno za nastavnike državnih gimnazija, a postavljanje osoblja odobravalo je Ministarstvo nastave, kasnije Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja.

Škola je smještena u prostorijama dominikanskog samostana u Kontakovoj ulici na zagrebačkim Ravnicama. Za ravnatelja škole bio je imenovan Josip Budrović.

Prve školske godine 1941./1942. otvoren je samo prvi razred u koji je upisano 43 učenika, dok su se ostali razredi otvarali po redu svake sljedeće školske godine. Nakon završetka IV. razreda učenicima je omogućeno polaganje nižeg tečajnog ispita, a nakon završetka VIII. razreda polaganje višeg tečajnog ispita (ispita zrelosti).

U siječnju 1944. njemačka vojska je preuzela gimnazijske prostorije u svrhu osnivanja stomatološke ordinacije, te se nastavna obuka do ožujka iste godine održavala smanjenim intenzitetom u gimnazijskoj dvorani, kada se seli u prostorije Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa na Kaptol.

Raspadom NDH i dolaskom komunista na vlast, postojeći crkveni školski sustav izgubio je pravo javnosti. Predsjedništvo Narodnog sabora Hrvatske donijelo je Zakon o ukidanju privatnih škola 2. listopada 1945. Nakon ukinuća škole, školsku arhivu i sav inventar preuzela je II. klasična gimnazija u Zagrebu.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-105 Franjevačka klasična gimnazija

HR-DAZG-106 Nadbiskupska klasična gimnazija

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

Arhiv Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije:

HR-VZG10–557 Dominikanska gimnazija i zavod u Zagrebu

Arhiv Dominikanskog samostana u Zagrebu

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 954.

Džankić, Zvonko: Privatna dominikanska klasična gimnazija u Zagrebu: s realnim odjelima i pravom javnosti, 1941. - 1945. Zagreb, 2005.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Batinić, Štefka [ur.]: Klasične gimnazije u Hrvatskoj. Zagreb, 2007.

Zagrebački leksikon. Klasične gimnazije. I. Zagreb, 2006., 514–515.

Džankić, Zvonko: Privatna dominikanska klasična gimnazija u Zagrebu: s realnim odjelima i pravom javnosti, 1941. - 1945. Zagreb, 2005.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Dominikanski samostani. I. Zagreb, 2006., 161-162.

Rapo, Vesna: Konfesionalne škole u kontinentalnoj Hrvatskoj. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb 2003., 187–201.

Krasić, Stjepan: Dominikanci : povijest Reda u hrvatskim krajevima. Zagreb, 1997.

Šanjek, Franjo; Tomljenović, Ivica: Dominikanci i razvoj školstva i srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Croatica Christiana Periodica. XVII. Zagreb, 1986.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

(M.T.)

 

Ažurirano utorak, 17. ožujak 2020 13:54